Wie zijn wij?


Voorzitter Kees Wiersum (gepensioneerd koopvaardijkapitein)

Sinds mijn vroege jeugd ben ik opgevoed met het idee dat respect voor de natuur vanzelfsprekend is. Een gezond en schoon milieu (en vooral de bedreiging hiervan) zou daarna als een rode draad door mijn leven lopen.

Sinds 1977 begon mijn cariere in de internationale scheepvaart. In de jaren tachtig verrichtte ik hand - en spandiensten als vrijwilliger bij Greenpeace, later werd ik eerste stuurman op de Greenpeaceschepen. Ik denk dat het daar was dat de mogelijkheden van duurzame energie serieus werden besproken.

Later, toen ik in Koggenland kwam wonen, was er een bijeenkomst in het dorpshuis. Toenmalige  burgermeester Posthumus stelde toen de vraag hoe wij, bewoners van Berkhout, het dorp zouden willen zien na tien jaar. Ik stelde voor om het dorp in tien jaar tijd energie neutraal te maken: Berkhout Energie Neutraal, later Koggenland Energie Neutraal genoemd, was geboren.


Secretaris Frans van der Aar

Mijn naam is Frans van der Aar en ik woon sinds 1985 in De Goorn.

Van 1985 t/m 1997 ben ik werkzaam geweest in het Koggebad in De Goorn en daarna, tot en met februari 2020, in zwembad De Waterhoorn (Hoorn) en De Wijzend (Zwaag).

Vanuit mijn functie als algemeen manager heb ik heel wat kennis vergaard t.a.v. technische (zwembad-) installaties en energiebesparende maatregelen.

Met deze ervaring en interesse als achtergrond heb ik mij in 2021 aangemeld als vrijwilliger bij Koggenland Energie Neutraal (KEN) als warmtescanner.

Omdat het bestuur van KEN op zoek was naar een secretaris heb ik mij hiervoor beschikbaar gesteld en ook gekozen. Hierdoor ben ik nog actiever betrokken bij de doelstellingen van KEN.   


Penningmeester, Ger de Rooij 

In 2002 ben ik verhuisd van een stedelijke leefomgeving nabij Amsterdam naar het buitengebied van Berkhout. Wij betrokken een oude stolpboerderij die wij geheel hebben gerenoveerd, waarbij met name duurzaamheid en de mogelijkheid wat kleinvee te houden centraal stonden.

In 2019 heb ik voor Koggenland Energie Neutraal deelgenomen aan het project warmtemeting. Als vrijwilliger bezocht ik met een warmtecamera vele huizen in Koggenland om warmtelekken op te sporen. Het enthousiasme van de mensen van KEN werkte aanstekelijk en nu probeer ik mij nuttig te maken met het ondersteunen op administratief gebied van de diverse activiteiten.

KEN is er voor de inwoners van Koggenland en komt op voor de belangen van de inwoners bij alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energie in Koggenland. Dit spreekt mij aan.


Lid bestuur, Jan Gerritsen

Gepensioneerd sinds 2006 bij General Electric Plastics (na 35 jaar) en in 1975 in Avenhorn komen wonen met vrouw en kinderen

Als chemisch technoloog werkzaam geweest als leidinggevende in de productie en research en ontwerp van apparatuur in de chemische technologie van het plastics proces. Ook 3 jaar Europees manager opleidingen bij GE Plastics

In Avenhorn ben ik vanaf 1975 tot 2005 op vele gebieden actief geweest voor de gemeenschap.

Ik denk dat ik met mijn kennis en chemisch technologische ervaring een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de Koggenland Energie Neutraal doelstellingen en initiatieven.

In mijn privé situatie heb ik sinds 1995 mijn “voetafdruk op energie verbruik” thuis steeds proberen te verbeteren.

Ik vond het interessant om me bij Koggenland Energie Neutraal aan te melden om mij met hun Infrarood fotografie en aanverwante zaken bezig te gaan houden.


Lid bestuur, Martin van Wilpe

Gepensioneerd gastechnisch medewerker en energie besparingsvoorlichter.
Als installateur in Amsterdam heb ik mij bezig gehouden met gas, water, sanitair,riolering en dakonderhoud. In 1975 ben ik als gastechnisch medewerker bij het toenmalig “GGKNH” of te wel “Gemeenschappelijk Gasbedrijf Kop-noord Holland” in dienst getreden. Bij de afdeling voorlichting heb ik veel klanten van advies kunnen dienen over energiebesparen.

Ik ben bij NUON met de vut gegaan, en heb ik in 2002 zelf een bedrijf gestart met als doel “energie besparen”. Het maken van op maat gemaakte energiebesparings rapporten was één van mijn taken en, daar bij ook het leveren van energie labels

Sinds 2017 ben ik mijn werkzaamheden gestopt, maar vond het jammer dat ik mijn kennis niet meer zou kunnen uitdragen. Maar bij Koggenland Energie Neutraal kan ik met InfraRood -fotografie mijn ei weer kwijt.


Ondersteuning bestuur, Bea Pijlman

Acht jaar geleden ben ik in De Goorn komen wonen waar ik het erg naar mijn zin heb. De omgeving is prachtig en verveeld nooit. Ik mis eigenlijk maar één ding, bomen, heel veel bomen. Bomen zijn zo belangrijk voor een gezond leefklimaat dat ik de kap van elke boom zou willen tegenhouden. 

Zuinig, dat woord past bij mij denk ik , zuinig op de natuur en mijn knip. Het liefst zou ik zo weinig mogelijk willen uitgeven aan stroom en gas, maar in een huurwoning kan je niet zomaar veranderingen aanbrengen om dat te realiseren.

Toen Koggenland Energie Neutraal in het najaar van 2019 vrijwilligers zocht voor het scannen van huizen had ik daar meteen zin in, met een warmtecamera in beeld brengen waar eventueel warmte naar buiten lekt en kou naar binnen kan.

Als eerste mijn eigen woning bekeken (2005) kon ik oefenen, niets mis mee. Toen bij mijn kinderen, bij de één een stukje weggezakte isolatie gevonden bij de ander een koudebrug op zolder, verder hebben ze onbewust denk ik, mijn bespaar tik meegekregen. Zo ging het ook bij het scannen, soms vond je iets maar het was opvallend hoeveel mensen bezig zijn met isoleren.


Stichting KEN is een feit

Door: Kees Wiersum

Geplaatst op: 6 mei 2020

 

KEN (Koggenland Energie Neutraal), opgericht als BEN (Berkhout Energie Neutraal) begon een paar jaar geleden als ‘burgerinitiatief’. We begonnen met veel ideeën en enthousiasme maar zonder al te veel structuur. In ieder geval waren daar die drie Berkhouters die vonden dat hun mooie dorp best wat duurzamer kon worden, energieneutraal zelfs. 

   Windenergie, zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen zouden in de toekomst het dorp van energie moeten voorzien. Geen afhankelijkheid meer van fossiele brandstoffen, een groen, schoon en energieneutraal  dorp was het doel. Draagvlak creëren, daar ging (en gaat) het om.

   Zoals altijd was elk begin moeilijk: na diverse ‘personeelswijzigingen’ binnen het burgerinitiatief en een naamsverandering kwam KEN toch op stoom. Het ging helemaal hard toen ‘Project Warmtemeting’ werd opgezet. Geheel gratis konden inwoners van Koggenland hun woningen laten scannen en er aldus achter komen hoe het met de isolatie gesteld was. Met het eerste succes kwamen ook de problemen: er moesten infra-roodcamera’s komen, vrijwilligers gevonden, een administratie bijgehouden en nog veel meer, vaak onvoorziene zaken. 

 De gehele uitvoering van het project werd door onbetaalde, enthousiaste vrijwilligers gedaan, de camera’s werden genereus door de gemeente Koggenland beschikbaar gesteld. Het lukte wonderwel. Toch had het succes een keerzijde: de huisbezoeken kostten veel tijd, er werden reis,- en andere onkosten gemaakt. Vrijwilliger zijn is één ding, allerlei kosten uit eigen zak betalen is iets anders.

   Eind 2019 werd daarom besloten dat het anders moest. Om voor subsidie in aanmerking te komen en om een hechtere bestuursstructuur te verkrijgen werd besloten een stichting op te richten.

   Voortvarend werden de benodigde stappen gezet: een notarisbezoek, contacten met de Kamer van Koophandel, een bank, alles moest wettelijk kloppen. Na een paar maanden hard werken kunnen we met trots onze kersverse stichting presenteren: Stichting Koggenland Energie Neutraal is een feit!

Op 22 april 2020 werd de akte getekend en is de stichting gereed om aan de slag te gaan met nieuwe én beproefde ideeën om de gemeente Koggenland te verduurzamen, de tijd is er nu rijp voor!

 

Ondertekening van de Stichting akte


De officiële start van Koggenland Energie Neutraal