Windenergie

Koggenland is een typische plattelandsgemeente. De naam zegt het al, het land is plat en vlak. Daar staat altijd wel wind. En wind is een onuitputtelijke bron van energie. Gratis! Wat wil je nog meer. Hoe kan je wind omzetten in energie? Je leest het in de volgende verhalen.


Wipmolen

 

Door:              Pam van der Linden en Kees Wiersum

Geplaatst:     7-dec-2023

 

Wanneer het gaat in de media over windmolens, denken tegenwoordig veel mensen aan windmolenparken. Of in ieder geval aan torenhoge gevaartes, die oprijzen uit het vlakke polderlandschap van Koggenland.

 

‘Lawaai, slagschaduw, vogelgehaktmolens, horizonvervuiling!’ wordt er dan snel geroepen.

Nee, dit artikel is niet om de discussie opnieuw te starten. Wel om te wijzen op het feit dat Nederland mede groot is geworden door windmolens. Natuurlijk niet door gevaartes die hóóg boven iedereen uittorenen, maar vroeger was de energiebehoefte ook niet zo groot als tegenwoordig.

 

Toch was er behoefte aan krachtige machines die, aangedreven door gratis wind, konden zagen, pletten, malen en pompen. Overal verschenen ze; om meren te veranderen in vruchtbare grond, om hout te zagen voor de scheepsbouw, om graan te malen en talloze andere industriële zaken meer.

Een van de belangrijkste zaken was wel waterbeheersing. Windmolens zorgden voor droge voeten, zelfs vandaag de dag nog!

Bijvoorbeeld de zogenaamde wipmolen bij Obdam. Het is een voorbeeld van duurzaamheid, al sinds 1632.

Met alle nattigheid van de afgelopen weken (herfst 2023) zal deze wipmolen vast geregeld gedraaid hebben.

Hoogheemraadschap Noorderkwartier houdt de molen in stand en gebruikt hem om polder de Braken op de juiste waterstand te houden. 

 

Er zijn vrijwilligers die deze taak als molenaar uitvoeren. En tevens vol enthousiasme uitleg geven over de werking aan de toevallige bezoekers.

Misschien dat ooit een van de enorme gevaartes van tegenwoordig toeristen gaan trekken: Nederland groot geworden door windmolens, zelfs op de dag van vandaag!

 


Windpark Oudendijk

Door: Frank Scholtens

Geplaatst op: 24 februari 2019

 

Wie wel eens over de A7 rijdt ziet aan de rechterkant bij het binnen rijden van de gemeente zes windmolens staan. Hoewel deze molens niet in particulier bezit zijn of tot stand gekomen door een burgerinitiatief, zijn deze Vattenfall molens toch interessant om te vermelden op deze site. De getallen die bij deze windmolens horen geven toch duidelijk weer wat zo’n windpark nu precies inhoudt.

Feiten

 

  • Zes Enercon E48 windmolens
  • Ashoogte 56 meter, rotordiameter 48 meter, tiphoogte 80 meter.
  • Vermogen: 800 KW per molen (4.8 MW in totaal)
  • Gemiddelde jaaropbrengst: 11,8 Gwh (ongeveer 3500 huishoudens)
  • CO2 reductie is: 4209 ton per jaar. Dat kun je vergelijken met de uitstoot van 25,4 miljoen autokilometers (in een benzine auto)

Van Elias mag het altijd lekker waaien

Door: Kees Wiersum

Geplaatst op: 4 maart 2019

 

Wat Elias Peetoom (1952) betreft mag het altijd lekker waaien. Samen met zijn vrouw Cilia en dochters Marieke en Anne runnen zij de manege Trenshoeve aan de Kerkebuurt in Berkhout.  

Van oorsprong was Elias melkveehouder. Met zijn vader exploiteerde hij in een maatschap de boerderij, tot zijn vader kwam te overlijden in 1994. De onderneming was sterk aan renovatie toe en de middelen waren op dat moment niet voorhanden. Voortzetting van de melkveehouderij was geen optie. Via een kermisborrel en Piet Koeman belandde Elias op een betonmolen en heeft dat 9 jaar met veel plezier gedaan.

Windmolens Jaagweg

Met een 6-tal agrarische ondernemers liepen toen al gesprekken voor de exploitatie van windmolens. Deze Vestas V50 molens met een vermogen van 750 kw/u kwamen in 2005 in bedrijf.

De levensduur van een molen wordt geschat op 20 jaar. Na 13 jaar kwam er een voorstel om de molens tegen een gunstige prijs te vervangen.

Helaas kwamen de leden van de maatschap niet unaniem tot een eensluidend besluit, waardoor er sinds 2018 6 nieuwe molens staan en 1 oude.

De nieuwe molens (Siemens Gamesa)  zijn een exacte kopie van oude molen en hebben dezelfde capaciteit. 
Liever had men een molen aangeschaft die 5 meter hoger was met 3 meter langere wieken. Deze molen zou gauw 20 % meer energie opleveren, maar helaas kreeg men daar niet de vergunning voor van de Provincie. 

De Gemeente had in 2003 grond nodig voor de uitbreiding van de nieuwbouw en kocht 9 ha grond van hem. In Elias zit ondernemersbloed. Uit het verleden had hij wel iets met paarden en in die tijd diende hij het verzoek in voor de bouw van de manege. Dat verzoek lag nog niet koud op tafel toen de Gemeente het voorkeursrecht uitsprak voor 20 grond die hij nog in zijn bezit had. 5 ha mocht hij zelf houden. Deze grond betreft het omstreden Distriport.

De vergunning voor de manage kwam daarna snel rond.

Vlak voor vertrek komen wij langs de mest vaalt. In de vloer heeft hij polyethyleen buizen laten  aanbrengen. Op deze leiding heeft hij als experiment twee circulatiepompen aangesloten. Als de berg redelijk gevuld is, kan de temperatuur wel oplopen tot 55 graden. In de winter is dat voldoende om de naastgelegen schuur van 200 m2 vorstvrij te houden.

Alle beetjes helpen.