Ruimtelijke ordening

Ons land is vol, overvol. Wij mogen ons gelukkig prijzen in een gebied waar nog relatief veel ruimte is. Het platteland! Maar hoe staat het met de natuur in onze omgeving? Hoe wordt dit ingepland?


INHOUD

Natuur