Energie

Energie hebben we dagelijks nodig. Je wilt een gerieflijk huis, een auto of OV voor dagelijks woon-werkverkeer, 's avonds is het fijn een paar lampen aan te doen en de tv aan te zetten. Voor al onze dagelijkse bezigheden is energie nodig. Dit kan op verschillende manieren. Laten we eens kijken hoe we onze energiebehoefte zo duurzaam mogelijk kunnen houden.


Samen het zonnepark aan de Jaagweg vormgeven

Door: Frank Scholtens

Geplaatst op: 11 februari 2021

 

Het blijft de gemoederen in Nederland bezighouden: de energie transitie. Niemand wil smog van industrie of smerige wolken uitlaatgas van benzine,- of dieselmotoren. 

Dus: wég met die kolen en olie gestookte centrales. Wind,- en zonne-energie, nu technisch te realiseren, moet het (voorlopig) gaan worden.

Maar de realiteit is weerbarstiger. Zodra de energietransitie dichterbij komt is het enthousiasme beduidend minder: duurzame energie, ok, maar niet te dicht bij mij in de buurt! Toch zijn de dagen van fossiel gestookte elektriciteitscentrales geteld: olie is eindig en het is overduidelijk dat we niet nóg eens 50 jaar door kunnen gaan met het uitstoten van allerlei broeikasgassen. Daarom is verandering onvermijdelijk.

Ook in de gemeente Koggenland worden serieuze plannen gemaakt een zonneweide van maar liefst 66 hectare aan te leggen, op een terrein eerder bestemd voor industrie. 

Maar niemand zit te wachten op een saai mega park in het West-Friese landschap (waar een grote multinationale energieverstrekker het geheel voor het zeggen zou krijgen).    

Stichting Koggenland Energie Neutraal (KEN) wil daarom de initiator van dit plan, de Provincie, voorhouden dat een multifunctioneel energiepark vele malen aantrekkelijker wordt voor bewoners. Het draagvlak wordt vergroot wanneer men mee kan profiteren van opbrengst en locatie. 

Daarom heeft KEN een plan bedacht voor een park waarin veel meer te doen is dan alleen elektriciteit opwekken.

Wij zien mogelijkheden om:

  1. In dit park elektriciteit op te wekken
  2. Middels deze opgewekte elektriciteit financiën te genereren voor, bijvoorbeeld, het verenigingsleven in onze gemeente.
  3. Bewoners laten meedelen in winsten door postcode regeling en/of door middel van obligaties.
  4. Agricultuur: (natuurlijke) vleesproductie op kleine schaal, gewassen, honing, mest, behoren tot de mogelijkheden (denk daarbij aan Bio-boerderijen).
  5. Recreatie, bijvoorbeeld, wandel, MTB-fiets,- en ruiterpaden maar ook vaarwegen.
  6. Verhoging van de biodiversiteit door het aanplanten van kruiden en wilde bloemen, gecombineerd met bijenkasten.

 

7.  Natuur bevorderen: er kan een prachtig park rond de

     zonnepanelen worden aangelegd.

8. Bodemverbetering. Door het langdurig telen van

     eenzijdige gewassen is de bodem op verschillende

     plekken verarmd.

9.  Vastlegging van CO2 (door bomenplant en in de

     bodem)

10. Educatie.

11. Een echt park kan voorkomen dat dit terrein in de

      toekomst (25 jaar?) alsnog een bedrijventerrein wordt.

 

Bovenstaande is een opsomming van mogelijkheden in een park die zijn weerga in Nederland niet kent.  Maar om een en ander te verwezenlijken is meer nodig dan enthousiasme alleen.   

Daarom is KEN op zoek naar bedrijven, plaatselijke energie coöperaties, bio-boeren, sportverenigingen, natuurverenigingen, kanoverenigingen, hardloopgroepen, vogelspotters en particulieren die kansen zien in een dergelijk project en steun willen geven iets moois te realiseren. Mensen die vooruit willen. Mensen die de energietransitie niet zien als iets bedreigends. De eerste serieuze belangstellenden hebben zich reeds gemeld.

Herenboeren, een groep enthousiaste mensen uit de streek, hebben reeds plannen een ‘goed georganiseerde boerderij’ te beginnen ‘waar puur en eerlijk voedsel wordt geproduceerd’. Wat zou het mooi zijn als de locatie aan de Jaagweg op termijn hun tweede boerderij in de regio kan huisvesten!

Ook andere bedrijven hebben interesse getoond waaronder een imker. KEN roept iedereen op die plannen heeft om een (duurzaam) bedrijf te beginnen of op de een of andere manier mee te willen doen met dit project. Meld je aan!

Je vind hier een formulier waarop je je ideeën kwijt kan of gebruik ons contact formulier. Hoe meer mensen en groepen zich aanmelden, hoe sterker we staan. Geen eindeloze zonnepanelen in onze achtertuin maar een duurzaam park waar ook nog eens energie wordt opgewekt. Samen kunnen we de verandering vorm geven!

Manifest

Verder roepen we iedereen en met name organisaties, clubs, verenigingen en de ondernemers op om het manifest te ondertekenen. We roepen bestuurders op terdege rekening te houden met de ecologische inpassing hiervan, de waarde voor de inwoners in de regio, alsmede lokale participatie. Dit manifest gaan we aanbieden aan de provincie Noord Holland om onze eisen kracht bij te zetten.