landbouw en veeteelt

Er is veel gezegd en geschreven over landbouw en veeteelt. Ook in onze gemeente lopen we aan tegen grenzen wanneer het gaat om nóg intensievere bedrijven. Maar het kan ook anders.


Landbouw en veeteelt onder zonnepanelen.

Door: Frank Scholtens

Geplaatst op: 5 september 2020

 

Agro fotovoltaïsche energie (zonnepanelen) zorgt voor een aanzienlijk hogere oogstopbrengst (30%) in Opper-Beieren. Daarover rapporteert de specialist voor fotovoltaïsche installaties en opslagconcepten, Eco-House. Het systeem betreft een zonnestelsel met een piekvermogen van 749 kilowatt (kWh) in Althegnenberg. Sinds dit voorjaar levert dit zonne-energie, terwijl er landbouwgewassen onder kunnen groeien.

Door de halfschaduw kan de boer, afhankelijk van de aanplant, een extra opbrengst behalen van circa 30 procent. Volgens wetenschappers hebben de geworpen schaduwen een positief effect op de luchttemperatuur, de instraling en de waterbehoefte. Concreet leidt de schaduw tot koelere dag- en warmere nachttemperaturen en hogere luchtvochtigheid dan bij traditionele buitenkweek.

Landbouw onder zonnepanelen is niet nieuw in Europa, landen als Zweden, Duitsland en Italië b.v. gingen ons voor. Zou dit voor Nederland, dat minder ruimte heeft dan andere Europese landen, niet ook een goede oplossing zijn? De combinatie landbouw/zonne-energie, een win-winsituatie.

 

Boeren versus verduurzaming?

Zonneweides en landbouw, zijn dat gezworen vijanden? Ja, zeggen critici van deze energieparken, goede landbouwgrond moet niet worden opgeofferd. 

   ‘Landbouwgrond is om voedsel te verbouwen!  Punt uit!.’ Wordt dan bijvoorbeeld als argument gebruikt.

   Maar is het werkelijk zo zwart-wit? Moeten boeren perse lijnrecht tegenover verduurzaming staan? 

In Oberbayern, Duitsland, denken de mensen daar dus genuanceerder over. Hier is, op een oppervlakte van 2,2 hectare, een innige samenwerking tussen agrariërs en producenten (particulieren) van duurzame energieopwekking ontstaan.

   Op een akker zijn rijen zonnepanelen geplaatst met stroken landbouwgrond ertussen, breed genoeg om in het najaar de oogst binnen te halen.

Zo levert deze grond niet alleen de zo noodzakelijke gewassen op maar ook groene energie.

Zo maar een voorbeeld hoe het ook kan op, dichter bij huis, de geplande zonneweide nabij de Jaagweg. Ook daar is het niet nodig dat er een tweedeling in de samenleving door ontstaat. Het kan beiden. Combineer de zonneweide met landbouw, recreatie en kruidentuinen. In Koggenland hebben we daar bijna 100 hectare voor…

Denk mee en steun ons een acceptabel energiepark in de gemeente te realiseren! Op onze website (www.koggenlandenergieneutraal.nl vind u meer over onze ideeën betreffende zonneweides.

Baas boven baas

Koeien in de schaduw van zonnepanelen


Biovergister Hensbroek

Door: Kees Wiersum

Geplaatst op: 22 oktober 2019

 

In Hensbroek staat een biovergister die per 1-6-2019 uit een faillissement is overgenomen door een 6-tal partijen. Deze groep bedrijven vinden hun oorsprong in de bollenteelt.

Deze vergister verwerkt uitsluitend plantaardig materiaal zoals bloembollen, groente afval en planten resten. De opzet van deze groep is een eigen ecologische kringloop op te zetten. Het plantmateriaal wordt vermalen en vergist.

Het bedrijf wil zo veel mogelijk circulair zijn en daarom draaien op biologische reststromen uit Koggenland.

Het (methaan)gas dat door vergisting ontstaat wordt met 1/3 gecomprimeerd en rechtstreeks aan het net geleverd. Hier kunnen Koggenlanders op koken of hun huizen mee verwarmen en bakkerijen Pater en Braas kunnen daar hun brood mee bakken. Vervolgens kan het resterende digestaat weer worden gebruikt als biologische meststof voor lokale ondernemers.

De huidige (maximale) productie ligt op 300 m3 per uur, terwijl de capaciteit van de installatie 1.000 m3 per uur aan kan. Het bedrijf werkt aan een Skal certificering zodat het eindproduct kan worden gebruikt bij biologische kwekers..

Het voordeel van deze productie is dat de agrarische reststromen niet meer her en der op het land teruggebracht hoeven te worden om daar weg te rotten maar rendement geven en een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

Green Energy Koggeland

Het nieuwe bedrijf: Green Energy Koggeland bestaat uit:

  • Pater Bloembollen, Spierdijk – kweker
  • WIRECO, Rustenburg – kweker
  • Ted Vaalburg, De Schermer (afzet digestaat)
  • Franico. Voert management en is kweker.
  • Karel Bloembollen, Bovenkarspel
  • Dennis Koomen (financieel management)

 

Organisch materiaal

Wat is biovergisting?

Het principe achter biovergisting is eenvoudig. Vergisting gebeurt overal waar organisch materiaal is.

In een biovergister komt mest of ander organisch materiaal samen in een verwarmde, luchtdichte tank. Vervolgens gaan bacteriën aan het werk om de biomassa om te zetten in methaangas. Dit gas wordt samengeperst en er wordt een herkenbaar luchtje aan gegeven. Vervolgens wordt het gas geleverd aan het net waardoor mensen dit gas kunnen gebruiken. Het restproduct wat overblijft noemt men digestaat en is goed bruikbaar als meststof.

Deze meststof is biologisch en veel beter voor het milieu dan kunstmest, gezien de hele stikstofproblematiek.

Op YouTube staat een filmpje waar het proces wordt verduidelijkt.

De installatie


Boerderij wordt verwarmd met warmte uit mest

Door: Kees Wiersum

Geplaatst op: 11 maart 2019

 

René Staal (1983) met Marinka en hun 3 kinderen uit Bobeldijk zitten er warmpjes bij dank zij hun koeien.

Van oorsprong is een koe een huisdier. In de winter werden de koeien aan huis gehouden en de warmte van de stal zorgde op die manier ook voor de warmte in huis. Er moest wel bij gestookt worden met een houtkachel die ook als fornuis werd gebruikt. De huizen en stallen waren klein en men had niet zoveel vee. Tegenwoordig zijn de veestapels groter en staat de stal los van het woonhuis.

In 1976 zijn de grootouders van René met zijn vader van Muiden naar Bobeldijk verhuisd. In 2010 heeft René, in een maatschap met zijn ouders, een nieuw melkveehouders bedrijf opgezet aan de Veldhuizerweg 1a. Daar houd men ca 145 stuks melkvee en ca 100 stuks jongvee.

Bij de bouw liep men tegen het probleem aan dat er geen aardgas beschikbaar was. Een aansluiting op aardgas kostte toen 13 duizend euro.

Om voor het woonhuis het energie probleem op te lossen heeft men onder de mestkelder polyethyleen slangen gelegd. Door middel van een warmtepomp wordt hier ’s winters de warmte opgewekt voor de woning. In de zomer kan dit proces worden omgekeerd en koelt het systeem de woning. Het systeem heeft overcapaciteit maar die kan helaas niet worden gebruikt voor het bedrijf. De energie maatregel was dus min of meer uit nood geboren.

De energie voor het bedrijf, die benodigd is voor het reinigen van de melk installatie, wordt door middel van een warmtewisselaar uit de koe melk gehaald. Dit levert een watertemperatuur op van 55/60 graden. Dit wordt verder verhit tot 85 graden doormiddel van propaan gas. Dit systeem is vergelijkbaar met het systeem van Marco Jaapies.

Het systeem van René is van Sixways B.V. en aangelegd door Cees Besseling. Cees mag als een pionier van warmtepompen technieken worden beschouwd.


Marco en Nicole halen hun warmte uit borstvoeding. . . van een koe

Door: Kees Wiersum

Geplaatst op: 26 februari 2019

 

Warmte uit melk in Hensbroek

In de melkleiding van het bedrijf is een warmtewisselaar opgenomen die de warmte van de melk opslaat en gebruikt om water te verwarmen. Dit water wordt opgeslagen in twee buffervaten: het eerste buffervat (300 – 400 liter) levert warm water voor het reinigen van de melkleiding, het tweede buffervat heeft een inhoud van 1.000 liter en is bedoeld voor verwarming van de woning en heet water. Bijvoorbeeld om te douchen of de afwas te doen.

Bij het melken levert een koe melk met een temperatuur van ca 35 graden. Deze melk wordt traditioneel gekoeld en in een tank bewaard tot deze door de fabriek wordt opgehaald.

 

De warmteterugwininstallatie

Marco in de stal

Dit systeem is sinds april 2013 in gebruik. 

De honderd melkkoeien van de maatschap zijn goed voor een melkproductie van een miljoen liter per jaar. Dit levert, omgerekend, ongeveer evenveel warmte op als 5.200 m³ aardgas. In huis hangt, voor de écht koude dagen, ook nog een normale cv-ketel. Het afgelopen jaar verbruikte het gezin ca 350 m3 gas. Zelfs de wasmachine en de vaatwasser draaien op dit systeem.

Omdat er ‘s zomers geen warmte nodig is, wordt dan alleen warmte opgeslagen voor het spoelen van de melkleiding en het benodigde huishoudelijke warme water. De bestaande compressorkoeling neemt de koeling dan weer over.