Zon

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Natuurlijk schuift er wel eens een wolkje voor maar toch kun je ervan op aan dat elke dag de zon weer gaat schijnen. Daar kun je gebruik van maken. Hoe, lees je hieronder.


Tuinders Vereniging profiteert van de zon

Door: Kees Wiersum

Geplaatst; 2 juni 2021

 

Niet lang geleden stond in een van de plaatselijke bladen een artikel over de ATV, de Amateur Tuinders Vereniging te Obdam. Het verhaal ging over duurzame energieopwekking door middel van zonnepanelen en een manier om altijd voldoende water voorradig te hebben tijdens droge perioden. Voor ons reden om een kijkje te nemen. 

 

Paradijsje...

18 zonnepanelen op het clubhuisgebouw

Aan de randen van het complex is het alsof je midden in een natuurgebied bent belandt. Een kanjer van een brutale haas rent voor ons uit, een gans met kroost even verderop en een reiger die zich concentreert op het vangen van een vis. Op de hoek van het terrein staat een uitkijktorentje om, bijvoorbeeld ’s morgens vroeg, nog meer wild te spotten

Nadat voorzitter Knijn een kop koffie voor ons gemaakt heeft (uiteraard met elektriciteit van de zonnepanelen op het dak) zit het bezoek er weer op. Met een gekregen krop sla, de aarde er nog aan, nemen we afscheid. Straks, met pensioen, misschien óók maar een tuin huren…

 

De leden van ATV kunnen sinds kort een kop koffie zetten, misschien luisteren naar de radio of wat elektrisch gereedschap gebruiken in hun eigen tuinhuis. Klinkt niet heel bijzonder maar wel wanneer je weet dat deze 2 hectare land van de tuindersvereniging vroeger niet op het reguliere elektriciteitsnet was aangesloten. Ook is er geen gasaansluiting. En hoe moet je deze 2 hectare grond beregenen tijdens droogte?     

Maar de leden bleken even vindingrijk als ondernemend te zijn.

Onder bezielende leiding van voorzitter Hans Knijn werd allereerst gezorgd voor voldoende water op alle tuinen. Daartoe werd een even simpel als ingenieus stelsel van leidingen aangelegd met in iedere tuin een waterput. De putten blijken ingegraven kliko’s te zijn, waardoor iedere put meteen een deksel heeft. Je moet er maar opkomen! Het water wordt betrokken uit een sloot die deel uit maakt van het hoge waterpeil in deze streek.

 

Kliko met waterpomp

Kliko waterput

Eftelingachtige buitenkeuken

 

Om voldoende elektriciteit te hebben werden op de kantine van de tuinderij 18 zonnepanelen geplaatst met een gezamenlijk vermogen van 6660 Wp, voldoende om nog elektriciteit terug te kunnen leveren nadat iedereen op de tuin voorzien is. 

We maken een wandeling tussen de tuinen. Wat een rust straalt deze prachtig verzorgde tuinen uit! Soms is een perceel geheel gevuld met ontluikende groente maar er zijn ook leden die van hun stukje grond een sprookjesachtige tuin hebben gemaakt. Een van de leden, in het gewone leven kok, heeft een Eftelingachtige buitenkeuken gemaakt waar vis gerookt kan worden en een barbecue gehouden.

Overzicht van het complex


De daken vol: Sportcentrum West-Friesland in De Goorn

Door: Wijnand Schouten 

geplaatst op: 28 april 2021

 

 

PV Zonnepanelen op de daken van Sportcentrum West-Friesland in De Goorn en De Kloek te Midden Beemster.

Eddo en Vincent van Gelderen zijn al jaren eigenaar van Sportcentra in De Goorn en Middenbeemster.

Reeds 30 jaar geleden werd een Tennishal gebouwd in De Goorn uniek voor deze omgeving . Er zijn tennislessen gegeven ook lokale en regionale toernooien gespeeld. Door veranderde omstandigheden is in 2020 een deel van het pand omgebouwd tot een schitterend Sportcentrum ( zie foto ) en een Fysiotherapie praktijk. Van het overige deel van het pand is afstand genomen en heeft een andere functie gekregen.

 

Overzicht van het Sportcentrum in De Goorn

Met een gezamenlijk jaarlijks energieverbruik (gas en elektra), voor beide locaties , van € 80.000 tot € 100.000 vroeg de directie zich af hoe men hierop kon bezuinigen.

Men heeft zich laten informeren en de navolgende opties kwamen daaruit:
• Investeren in LED verlichting 
• Isoleren van de panden daar waar mogelijk.
• Aanschaf van Warmtepompen.
Snel is te scoren met nieuwe verlichting in de sporthallen.
In de oriënteringsfase voor de LED verlichting leerde men dat er diverse subsidiepotjes zijn.

Via hun Accountantsbureau werd men gewezen op de mogelijkheid tot investering en subsidiëring van Zonnepanelen. De accountant bracht hen in contact met Deng Solar te Soest. Dit bedrijf is gespecialiseerd in advisering en begeleiding van energiebesparende maatregelen voor bedrijven.
Men heeft met diverse bedrijven en organisaties overleg gehad maar een deel daarvan kwam toch hoofdzakelijk voor eigen gewin

Financiering

Men heeft met diverse bedrijven en organisaties overleg gehad maar een deel daarvan kwam toch hoofdzakelijk voor eigen gewin.

Uiteindelijk kwam men terecht bij ZonnepanelenDelen. Deze organisatie is een crowdfunding platform voor collectieve zonne-energieprojecten en verbindt eigenaren van een geschikt dak voor zonnepanelen aan consumenten die willen investeren in zonne-energie. 

 

 

Er is een begroting gemaakt voor het leveren en monteren van 2326 zonnepanelen van 340 Wp te verdelen over 2 locaties ( aan De Breeuwhamer De Goorn en de Insulindeweg te Middenbeemster ) inclusief alle randapparatuur, trafostations en de aansluiting op de infrastructuur van Liander. Daarbij komt nog de berekeningen voor de dakconstructies en eventuele constructieve aanpassingen, notariële kosten voor het vestigen van het recht van opstal t.b.v de externe financiers en de oprichting van een aparte vennootschap die de panelen exploiteert.

Nadat prijsvorming voor de gehele installatie bekend was is een verdeling gemaakt voor de investering
15% van de investering is door de familie zelf opgebracht.
15 % door een eigen Crowdfundingactie
70 % door Zonnepanelen delen .

De verwachting is dat de panelen drie kwart van het elektriciteitsgebruik per jaar zullen dekken. Praktisch zullen de 1360 panelen in de Goorn 380.000 Kwh gaan opbrengen.

Enkele aandachtspunten van Vincent van Gelder :
• Als bekend wordt dat er initiatieven zijn met zonnepanelen word je benaderd door veel bedrijven , goede en minder goede.
• Zelfs tijdens de prijsvorming kan de prijs van de panelen enorm fluctueren.
• Een Energieleverancier, die de zonnenergie afneemt, brengt administratiekosten in rekening.
• Zorg voor tijdig overleg met Liander en een vast contactpersoon.

Aandachtspunten

Enkele aandachtspunten van Vincent van Gelder :
• Als bekend wordt dat er initiatieven zijn met zonnepanelen word je benaderd door veel bedrijven , goede en minder goede.
• Zelfs tijdens de prijsvorming kan de prijs van de panelen enorm fluctueren.
• Een Energieleverancier, die de zonnenergie afneemt, brengt administratiekosten in rekening.
• Zorg voor tijdig overleg met Liander en een vast contactpersoon.
• Hou rekening met aansluitkosten voor een aansluiting van Liander.
• Vooraf dient er een sterkteberekening van het dak te worden gemaakt .
• Er dienen huurovereenkomsten te worden afgesloten met de zonnepaneel eigenaren.
• De panelen dienen te worden verzekerd. Dit valt niet standaard onder de gebouwen/inboedel verzekering.
• Ga na wat er nodig is aan onderhoudscontract op de gehele installatie.
• Is er een vergunning nodig van de Gemeente.


Tulpen door duurzame energie

 Door: Frank Scholtens

Geplaatst op: 28 mei 2020

 

Als je vanaf de A7 naar Berkhout rijdt dan zie je op de Hulkenweg aan de rechterzijde een groot kassencomplex. De achterste kassen zijn voorzien van zonnepanelen. Dat wekt de aandacht en roept vragen op.

Voor Berkhouters staat dit bedrijf bekend als Leek Tulips. De basis van dit bedrijf is in 1972 gelegd door de heer Leek sr., en was gevestigd aan het West in Avenhorn. De onderneming is gespecialiseerd in het kweken en broeien van tulpen, voornamelijk voor de export. Het kweken van tulpen gebeurt buiten in wat men noemt de koude grond. Broeien doet men binnen. Hierdoor is men in staat de eerste tulpen in de winter aan de man te brengen. Afhankelijk van het seizoen zijn de eerste tulpen rond de kerstdagen verkrijgbaar.

In 2012 zat het bedrijf aan de grenzen van haar capaciteit en is goedkeuring gekregen voor de uitbreiding van 2 naar 4,5 ha, inclusief 26.000 m2 aan schuurkassen en verwerkingsruimte.

Uitgangspunten van de onderneming was gecertificeerd, duurzaam, modern en innovatief. Daarom heeft men 2.700 zonnepanelen op de daken laten plaatsen die gezamenlijk een piek vermogen kunnen leveren van 950 KW.

 

 

 

 

 

 

Ledlicht op de achtergrond

Om minder energie te gebruiken wordt er op 2 lagen in kas geteeld , om de tulpen in de onderste laag toch van voldoende licht te voorzien wordt er gebruik gemaakt van LED verlichting. Vroeger werden om de groei te versnellen assimilatie verlichting gebruikt. Deze lampen geven naast licht ook veel warmte af. Deze lampen hebben nu plaats gemaakt voor LED verlichting. LED geeft licht en geen warmte, en is in gebruik veel goedkoper. Overigens heeft Leek Tulips nooit gebruik gemaakt van assimilatie verlichting.

Met de investering in zonnepanelen is de onderneming 60 tot 70 % energie neutraal.

Wij hebben de vraag voorgelegd of zij overwogen hebben om dak ruimte beschikbaar te stellen voor derden. Het antwoord op deze vraag valt te lezen in ons artikel: “Eerst alle daken vol!

 


Eerst alle daken vol!

Door: Frank Scholtens

Geplaatst op: 23 april 2020

 

Maar wat als je geen eigen dak hebt of jouw dak niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Eind 2017 / begin 2018 heeft Koggenland Energie Neutraal een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de exploitatie van zonnepanelen op daken van derden. Daar kwam meer bij kijken dan wij vooraf hadden bedacht.

Als iemand een dak beschikbaar stelt waarop anderen zonnepanelen kunnen plaatsen, dan wil jij er zeker van zijn dat die panelen jouw eigendom zijn en de opbrengst van de panelen jou ook toekomt. Juridisch is de eigenaar van het dak ook de eigenaar van de daarop geplaatste panelen. Om dit te ondervangen zal de eigenaar van het dak daarom het zogenaamde recht van opstal moeten verlenen. Dit recht wordt bij de notaris vastgelegd.

De panelen en het dak moeten worden verzekerd en daarvoor verlangt de verzekering een sterkteberekening van het dak. Situaties zoals met het dak van het AZ stadion wil met voorkomen.

Bij meerdere gebruikers van het dak zullen zij zich moeten laten vertegenwoordigen door een juridische entiteit. Meestal is dat een coöperatieve vereniging. Het voordeel van een coöperatie is dat er 1 aanspreekpunt is naar de energie afnemer.

Een nadeel bij coöperatieve daken is dat niet iedere energiemaatschappij een faire prijs wil betalen voor de geleverde energie. In verband met de salderingsregeling ben je nu nog verplicht voor thuis dezelfde energieleverancier te nemen. Dit staat jaarlijks overstappen in de weg. Het is niet mogelijk om individuele energie contract af te sluiten.

De cooperatie geeft certificaten uit (1 certificaat per paneel) en deze certificaten zijn verhandelbaar. Voorts kan de coöperatieve vereniging nog gebruik maken van de fiscale voordelen binnen de Postcoderoosregeling

Van deze regeling kunnen investeerders binnen een postcode gebied van de locatie waar de stroom wordt opgewekt gebruik maken. Binnenkort zullen de mogelijkheden binnen deze regeling worden verruimd.

Als sprake is van levering van stroom, groter dan een gemiddeld huishouden, dan zullen er door de kabel exploitant speciale voorzieningen moeten worden getroffen. Het net moet de geleverde energie kunnen verwerken en er moet er een speciale schakelkast komen. Ook hier zijn extra kosten mee gemoeid.

Het totaal van de éénmalige kosten komt gauw boven € 10.000,=. Deze kosten komen boven de investering op de panelen. Daarnaast moet jaarlijks rekening worden gehouden met exploitatie kosten. Denk hierbij aan:

  • vergoeding voor het gebruik van het dak;
  • kosten verzekering
  • kosten onderhoud
  • kosten administratie

De eenmalige kosten zijn dermate hoog dat het alleen zinvol is om deze te maken bij daken waar veel panelen op geplaatst kunnen worden.

De stroom op een collectief dak valt niet onder de salderingsregeling.

Belangrijk voor mensen die investeren in panelen is hoe lang het duurt voordat je de investering hebt terugverdiend. Als je panelen op jouw eigen dak plaatst dan is de terugverdien tijd nu nog ongeveer 6 tot 7 jaar. Dat gaat veranderen in 2023 als de salderingsregeling wordt afgebouwd. De terugverdientijd is om deze reden ook langer dan panelen op jouw eigen dak.