Samenwerking met andere groeperingen

In dit hoofdstuk worden berichten opgenomen met andere (duurzaam- milieu) groepen in de regio of daarbuiten.

KEN heeft contacten of werkt samen met: Gemeente Koggenland, Gemeente Hoorn, Land van ons, Heerenboeren, Cleanup Hoorn, Station Scharwoude, Grootouders voor het klimaat, Zonnecoöperatie West-Friesland


Samen meer bereiken in West-Friesland

Door: Bea Pijlman

Geplaatst op: 23 februari 2023

 

In West-Friesland zijn diverse groepen actief op het gebied van duurzame energie. Energie Samen Noord-Holland (ESNH) brengt deze burgerinitiatieven in kaart. Dit doen zij mede op verzoek van de zeven West-Friese gemeenten. Koggenland Energie Neutraal doet ook mee aan dit onderzoek; duurzame energie is namelijk één van onze pijlers. 

Stichting KEN houdt zich niet alleen bezig met duurzame energie maar kijkt breder. Onze infrarood scanners (allen vrijwilligers en inmiddels opgeleid tot energiecoach) laten inwoners van de gemeente zien waar warmte uit hun huis verloren gaat en geven oplossingen/tips. Voorts heeft een schoon milieu onze warme belangstelling. 

Voor ons is de vraag niet óf er iets moet gebeuren om onze planeet voor volgende generaties gezond en leefbaar te maken, wel hóe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Heel West-Friesland vol zetten met windmolens of grote weides volleggen met zonnepanelen is niet wenselijk en stuit op weerstand. Maar hoe bereiken we dan ons doel? 

KEN heeft een mooi alternatief bedacht voor het beoogde ‘zonnepark’ in Koggenland langs de Jaagweg. Het concept blijkt aan te slaan bij gemeente en provincie. 

Bij veel verschillende groepen in West-Friesland leeft duurzaamheid en milieu. Deze groepen hebben elk hun eigen invalshoek. Omdat we samen meer kunnen bereiken maakt KEN nu ook deel uit van de West-Friese groep enthousiastelingen die samen willen werken aan West-Friesland 2.0.

‘Grootouders voor het milieu West-Friesland’ is de aanjager voor contact tussen de diverse groepen. Bij diverse bijeenkomsten kom je bijvoorbeeld mensen tegen die zich bezighouden met bloemrijke bermen en plantsoenen, maar ook mensen van de gemeente, energiecoaches, en van Wonen en Milieu. De gezamenlijke groep is groot en divers.

Twee leden van stichting KEN zijn aanwezig geweest bij de laatste twee bijeenkomsten van deze landelijk werkende groep. Kees Wiersum van KEN heeft zich aangemeld bij de ‘denktank’ van de West-Friese tak.

Momenteel wordt gekeken hoe deze initiatieven bij een breder publiek onder de aandacht gebracht kunnen worden. Gedacht wordt aan een ‘duurzaamheidsmarkt’, bijvoorbeeld bij Mak Blokweer, een natuurpark in Blokker. Leerzaam en informatief want dat er veel vragen zijn rond verduurzamen is duidelijk.

In een volgend artikel hopen we meer informatie te kunnen geven.