Waterberging

Teveel water kan lastig zijn. Maar een tekort ook. Daarom zetten veel tuinders in op het vullen van reservoirs die gevuld worden bij regen en aangesproken kunnen worden in droge tijden. ook de gemeente heeft gebieden aangewezen die dienen voor opvang van een (teveel) aan water.