Zonnepark aan de Jaagweg

Met dit project werd KEN no. 88 in de Duurzame Top 100 van Dagblad Trouw. Wat wil KEN? Wat zijn haar plannen? Hier de antwoorden op veel gestelde vragen.


Waarom staat dit of dat niet op de tekening?

Ons plan is een ruwe schets hoe een zonneweide er ook uit kan komen te zien, waarbij wij de belangen van de inwoners van Koggenland voorop hebben gesteld.
Als wij de Provincie resp. investeerders hun gang laten gaan dan is ons doem scenario dat hier alleen het belang van investeerders gaat gelden.
Wij roepen daarom de inwoners van Koggenland op om zich achter onze plannen te scharen, zodat er een voor Nederland uniek park ontstaat.
Dit kan door aanmelding op onze website.

Wat gebeurt er als over 25 jaar de panelen zijn afgeschreven?

Niemand kan zo ver in de toekomst kijken, maar wij geloven dat als er eenmaal een echt park met energiefunctie ligt, de kans erg klein is dat er richting 2050 er toch nog een woonwijk of industrieterrein komt. We denken eerder dat er tegen die tijd zoveel hitte-stress zal zijn dat de mensen dankbaar zullen zijn voor de bomen die er staan. Verder zullen er dan zeker betere panelen zijn, dus vernieuwen ligt voor de hand. Maar kan ook zijn dat de panelen nog wel 25 jaar meegaan. Panelen uit 1990 doen het ook nog steeds goed.

Ben fel tegenstander van welke zonnepark op landbouwgrond dan ook! Zolang de daken nog niet vol liggen is het een schande dat er zonneparken komen! dat het een plan van de provincie is maakt het niet meteen juist.

Je hebt gelijk, de daken moeten ook vol alleen is dit een tergend langzaam proces. In Koggenland gaat het echter best goed, de boeren leggen in rap tempo hun daken vol. Ook de particulier is druk bezig, maar het bedrijfsleven blijft achter. Hun vaak platte daken zijn vaak niet geschikt voor het gewicht van zonnepanelen helaas. Ook zijn er vele andere redenen, die je hier kunt lezen: https://janwillemvandegroep.com/2021/02/23/de-onjuiste-strijd-tussen-zonnedaken-en-zonneparken/amp/ of lees eens dit verhaal dat stelt dat onze voedselvoorziening helemaal niet in het gedrang komt.

Maar met daken alleen kom je er niet, als je alle bruikbare daken benut haal je nog maar 50% van de Nederlandse benodigde energie (zie . https://www.ad.nl/wetenschap/bijna-900-km2-aan-nederlandse-daken-geschikt-voor-zonnepanelen~ab8a327d/ ).  Er is dus meer nodig en daarom willen provincies en het Rijk her en der zonneweides.  Die zijn namelijk snel te realiseren en hebben een hoge energieopbrengst.  Die snelheid is belangrijk want de hoeveelheid uitgestoten CO2 neemt alleen maar toe en we kunnen ons niet permitteren eerst 10 jaar te gaan wachten tot die daken vol liggen. We kunnen natuurlijk wel over 10 jaar, als de daken vol liggen, de zonneweides weer afbreken mocht er dan in de energiebehoefte zijn voorzien.

De definitie van duurzaam is people, planet profit. Zolang er eerst landbouwgrond opgeofferd wordt ipv daken kan het niet duurzaam genoemd worden. 

Wordt er landbouwgrond opgeofferd als je een stuk grond, waar voornamelijk bollen met veel gif op worden geteeld, omzet in een zonneweide? Met een zonnepark kan de grond tot rust komen, biodiversiteit zich ontwikkelen en de natuur kan zijn gang gaan. Verder komt de voedselvoorziening niet in gevaar, want die grond wordt helemaal niet gebruikt voor voedsel (officieel is het zelfs een industrieterrein).

Wij stellen juist voor om de zonneweide op te zetten samen met de biologische https://www.herenboeren.nl/ . Deze herenboeren produceren lokaal voor de plaatselijke bevolking. Zie ook ons verhaal https://koggenlandenergieneutraal.nl/zonnestroom/samen-het-zonnepark-aan-de-jaagweg-vormgeven/

Diervriendelijk? Gaan er weidevogels op die plek broeden?

In onze visie moet het aan te leggen park zeer sterk bijdragen aan de biodiversiteit. Het moet een plek worden waar diverse (verdwenen) soorten planten en dieren weer welkom zijn. Weidevogels zullen niet in het park zelf gevonden worden, maar de gebieden er omheen blijven een weide. Op deze manier wordt het gebied alleen maar rijker en ecologisch sterker. Meer vogels, egels, insecten, meer natuur en meer bloei in alle seizoenen

Is de opbrengst van zonnepanelen nog steeds rendabel zonder subsidie? En word dan ook alles meegerekend? Zoals de aanpassingen die gedaan moeten worden op het elektriciteit net?

Wij als Koggenland Energie Neutraal willen er voor zorgen dat de burgers van Koggenland mee kunnen profiteren van de opbrengsten van de opgewekte energie. Opbrengsten in geld en/of kilowatturen.  En niet alleen burgers kunnen profiteren, daarnaast kun je ook nog denken in jaarlijkse financiële steun voor alle verenigingen.   

Rendement kan je op verschillende manieren beschouwen. Financieel rendement mag laag of bijna nul zijn, zolang het maar niet negatief wordt. Rendement voor het milieu is zeker positief. Financieel rendement is er ook, zeker op de lange termijn. Maar moet alles wat goed is voor de burgers zonder subsidie kunnen draaien? Moet gezondheidszorg rendabel zijn? Moet onderwijs rendabel zijn? Is de fossiele energievoorziening rendabel als je milieu- en andere kosten meeneemt (schade Groningen) ?

Energie neutraal? Willen jullie nu echt zeggen dat deze ene zonnepark ervoor gaat zorgen dat het genoeg is voor alle inwoners van koggeland? Ik heb wel eens horen zeggen dat Alkmaar 3x zo groot moet zijn om die neutraal te krijgen.

Wij streven naar “energie neutraliteit”. We willen niet beweren dat dat doel met de zonneweide bereikt wordt.

Als je uit gaat van opbrengsten van 300 huishoudens per hectare dan is 66 hectare genoeg voor 18.000 huishoudens. Dat is twee keer het aantal huishoudens in Koggenland. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie_in_Nederland

Meer handige cijfers: https://media.regionale-energiestrategie.nl/onze-toekomst/feiten-cijfers/

 

Waar is jullie lange termijnvisie? Hoe ziet de grond er na 30 jaar uit? Wat gaat er dan met die panelen gebeuren?

Wij kunnen niet in de toekomst kijken, wij proberen het hele gebeuren in een echt park om te zetten in plaats van een afschuwelijke zwarte weide. Wellicht dat er over 30 jaar veel minder energie nodig is door allerlei innovaties en dat er al genoeg van de daken afkomt om het park op te heffen. 

Overigens zijn zonnepanelen net als televisies en andere elektronica prima te recyclen, daar maken wij ons geen zorgen om.

Waar moeten we ons voedsel vandaan halen als we landbouwgrond opofferen?

Nederland produceert al absurd veel voedsel, maar heel veel daarvan wordt geëxporteerd. Verder importeren we ook veel voedsel, o.a. graan voor ons brood. Nederland kan namenlijk niet in zijn eigen brood voorzien, daar helpen de Fransen bij. Overigens is er voor  de hele energietranssite maar een ½ procent van de landbouwgrond in zonneweides voorzien. Er gaat de komende jaren veel meer landbouwgrond verloren aan woonwijken, bedrijfsterreinen en wegen. Lees ook eens dit verhaal dat stelt dat onze voedselvoorziening helemaal niet in het gedrang komt.

Maar wat als het net overbelast raakt ?

Deze vraag hoor je nooit als er weer eens ergens een industrieterrein of woonwijk wordt aangelegd. Het is echter de taak van de netbeheerder (Liander in Koggenland) om het net te beheren en ondercapacitteit en overbelasting te voorkomen. De netbeheerders doen dit door extra kabels aan te leggen, of kabels te verdikken of kabels beter te gebruiken en er kan meer dan je denkt. Zo wordt er momenteel in Spierdijk een slimmigheid aangelegd om de net capaciteit flink te verhogen zonder nieuwe kabels.  Gezien het feit dat het zonnepark op een voormalig bedrijventerrein wordt gepland zou het ons niet verbazen dat er qua netwerk allang een uitgewerkt plan is. Bovendien is er ook al een infrastructuur voor de windmolens en zon en wind vullen elkaar meestal aan.

Mocht dat nou niet zo zijn en de kabels zijn te dun, dan speelt deze net overbelasting hoogstens een paar uur per dag op een hele mooie zomerse dag waarop iedereen vrij is en er nauwelijk energievraag zal zijn. In dat geval zal de netbeheerder het hele park afschakelen en een paar uur stroom “weggooien”, maar dat is niet erg. Alternatief kunnen ze ook in deze mileuvriendelijke zeezout batterijen van Nederlandse bodem investeren. Met een batterij kun je overschotten opslaan en later, als de zon onder is, deze stroom alsnog het net op sturen. In dat geval is een krap net eigenlijk een win-win, want je kan met minder kabels toe en je kan ook ‘s avonds en ‘s nachts schone zonnestroom leveren.

Hoe ziet het eruit bij zomerdagen met zon pieken? Kunnen jullie beloven dat die stroom ten alle tijden verkocht kan worden?

Makkelijk, er is een enorme vraag naar duurzame energie.

Kunnen jullie beloven dat de nacht stroom niet onwijs duur gaat worden?

Gaan wij niet over, kunnen we niks over zeggen. Er zijn andere duurzame energiebronnen zoals windmolens en waterkrachtcentrales die in principe de hele dag leveren, die kunnen de nachtelijke vraag opvangen.

Ook kun je verwachten dat als er over 15 jaar de investeringen eenmaal gedaan zijn, er heel veel duurzame stroom zal zijn. Transportkosten zullen dan de voornaamste kostenpost zijn. Olie, gas, kolen hoef je immers niet meer te kopen en bekabeling slijt nauwelijks. Zonnepanelen worden alleen maar goedkoper en hetzelfde geldt voor windmolens.

Gras neemt toch ook CO2 op?

Klopt, maar het gaat erom dat de CO2 vastgehouden blijft en niet meer vrij komt. Gaat het gras dood of voer je het aan de koeien dan komt het gewoon weer terug in de atmosfeer. Bomen nemen ook CO2 op, en wil je op de lange duur minder CO2 in de atmosfeer, zodat de gemiddelde temperatuur op aarde daalt, dan zul je meer bomen moeten planten en het hout gebruiken in de bouw. Verbranden van bossen is in ieder geval een heel slecht idee, zeker als deze bossen er niet met dat doel voor zijn geplant. Ook de bodem zelf neemt een deel CO2 op, maar zodra je gaat ploegen komt ook deze weer vrij. Het is dus zaak de eenmaal vastgelegde CO2 in bomen/hout en de grond daar vooral te laten. Op deze manier kan het park gedeelte van de zonneweide ook bijdragen aan het vasthouden van in het verleden uitgestoten CO2. 

Wie gaat het park beheren?

Het park bestaat feitelijk uit vier  gedeelten: zonnepanelen, agricultuur, natuur en recreatie. De zonnepanelen en alles wat daar bij komt moeten worden beheerd door een nieuw op te richten Koggenlandse energie cooperatie eventueel in samenwerking met andere cooperaties. Voor de agricultuur zijn partijen als Herenboeren geinteresserd, maar het zou ook net zo goed een Koggenlandse (bio) boer kunnen zijn.  De recreatie kan worden uigevoerd via bijvoorbeeld het Westfriese recreatieschap dat bestuurt wordt door de gezamenlijke west friese gemeentes.  Voor de natuur zijn er ook talrijke organisaties die hier in kunnen stappen. De gemeente en provincie zullen ongetwijfeld ook hier een rol kunnen spelen. Als laatste kunnen ook lokale ondernemers een graantje meepikken van dit park. Er zal zeker ook behoefte zijn aan horeca en aanverwante zaken.

Waarom wil Berkhout is Boos de bestemming wijzigen?

De stichting “Berkhout is Boos” eist dat de bestemming van de gronden voor de toekomstige zonneweide gewijzigd wordt in agrarisch gebied. De reden is dat men wil voorkomen dat er ooit een bedrijventerrein aangelegd wordt. Wijziging van die bestemming in agrarisch gebied is een belemmering voor het aanleggen van de zonneweide, want op grond met een agrarische bestemming mogen geen zonnepanelen geplaatst worden.Gedeputeerde Edward Stigter bood tijdens een informatieavond op 22 april 2021 een oplossing: nadat de zonneweide gerealiseerd is kan de bestemming van de grond gewijzigd worden in agrarisch gebied. De zonneweide kan dan 25 jaar blijven bestaan, daarna moeten de gronden volgens een intentieovereenkomst opgeleverd worden in de oorspronkelijke staat. En dan is het weer agrarisch gebied. Als Berkhout is Boos haar zin zou krijgen en de bestemming nu gewijzigd wordt in agrarisch gebied dan kan die bestemming in de toekomst (bijvoorbeeld over 10 jaar) weer gewijzigd worden waarna er toch weer een bedrijventerrein aangelegd kan worden. Als er nu een zonneweide aangelegd wordt met een looptijd van 25 jaar dan wordt er in ieder geval de eerste 25 jaar geen bedrijventerrein aangelegd.

Een of twee kerncentrales en alles is opgelost.

Dit is een oude Wilders uitspraak en werd herhaald door oud minister Plasterk. Klopt echter niks van, je gaat eerder richting 30 kerncentrales ala Borselle en dan tellen we elektrisch rijden en verwarmen nog niet eens mee. Bouwtijd is heel lang, duur en in de tussentijd moet je ook wat. Lees de debunk van Jasper Vis.